Hurá, muzeum! 1/2020

rmag 2020 hura muzeum Q1 07

ke stažení zde

Obsah čísla:

Výstava Břetislav Kužel * Výstava Krása krajiny i hrozby společnosti ve fotografiích Jiřího Stránského * Výstava Vajíčka v přírodě * Výstava Severočeská sbírka Romana Karpaše * Výstavní cyklus Dílo měsíce * Nové publikace: František Max * Archeologický výzkum: Žárové hroby v areálu jičínské nemocnice * Osobnost: Joža Úprka * Ze sbírek: Joža Úprka: Muž v kožichu * Stalo se před 100 lety zima 2020 * Příprava nových stálých expozic a norské granty * Archeologický kroužek * Stará jičínská místa: Zdravotnická péče v Jičíně v 19. a 20. století * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky leden–březen 2020 * Události v obrazech

rmag 2019 hura muzeum Q1 frontHurá, muzeum! 1/2019

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Jaroslav Šámal: Z domova i cest * Výstava KÁMEN – KOV – ŠPERK *  Výstava Zdeněk Šindlar * Výstava Miloslav Stingl: Tváře světa * Výstavní cyklus Dílo měsíce * Nové publikace: Hrnčířská pec s keramickou klenbou nalezená v Hořicích * Archeologický výzkum: Laténské a další nálezy z Jičínska * Osobnost: Gotthard Smolař * Axolotl mexický * Stalo se před 100 lety (zima 1919) * Edukační program pro děti v roce 2018 * Staré jičínské domy: Novoměstská škola * Café muzeum plné osmiček * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky leden–březen 2019 * Události v obrazech

 

 

 

Hurá, muzeum! 2/2019

rmag 2019 hura muzeum Q2 06

ke stažení zde

Obsah čísla:

Výstava ORBIS PICTUS PLAY * Výstava Miloslav Stingl: Tváře světa * Výstava František Max * Výstava Malé krámky pro panenky * Výstavní cyklus Dílo měsíce * Nové publikace: Poklady sbírek Královéhradeckého kraje * Archeologický výzkum: Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Nemyčevsi * Osobnost: Anna MAcková * Ze sbírek: Dílo Anny Mackové * Stalo se před 100 lety jaro 1919 * Plánovaný depozitář v Robousích * Staré jičínské domy: Valdická brána * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky duben–červen 2019 * Události v obrazech

 

Hurá, muzeum! 3/2019

rmag 2019 hura muzeum Q3 08

ke stažení zde

Obsah čísla:

Výstava ORBIS PICTUS PLAY * Výstava Život ve stínu šibenice * Výstava Jak semena putují krajinou * Výstava Malé krámky pro panenky * Vástavní cyklus Dílo měsíce * Nové publikace: Muzejní noviny 40 Kozojedy * Archeologický výzkum: Hromadný nález pražských grošů u Dřevěnice * Osobnost: Josef Váchal * Ze sbírek: Rukopis Josefa Váchala V Novém Městě stojí kámen * Stalo se před 100 lety léto 2019 * Záhadná vražda v Prachovských skalách * Staré jičínské domy: Budova reálky na Mariánském náměstí * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky červenec–září 2019 * Události v obrazech

 

Hurá, muzeum! 4/2019

rmag 2019 hura muzeum Q4 07

ke stažení zde

Obsah čísla:

Výstava Jičín na dobových pohlednicích * Výstava Listopad 89 v Jičíně * Výstava Jak semena putují krajinou * Výstava Život ve stínu šibenice * Výstavní cyklus Dílo měsíce * Nové publikace: Vzpomínky Josefa Waltera * Archeologický výzkum: Keltská žena z Kopidlna * Osobnost: Josef jíra * Ze sbírek: Josef Jíra: Obraz pro Jindřicha Tocksteina * Stalo se před 100 lety podzim 1919 * Café Muzeum – Poklady v archeologii * Stará jičínská místa: Kdo hlídá lipovou alej? * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky říjen–prosinec 2019 * Události v obrazech

 

hura 1801 sHurá,muzeum! 1/2018

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Zdeněk Lhotský a Richard Náhlovský * Výstava Druhé setkání pastelky se štětcem – Renata Štěpánková a Jiří Zlatník * Výstava Škola mých snů * Výstava Hrnčíří z jižních Čech Jan Vítek a Patrik Folíř * Nový výstavní cyklus Dílo měsíce * Nové publikace: G. Petrová a E. Chodějovská: Architekt Čeněk Musil * Opicová, K.: Nové poznatky o hradišti v Ostroměři * Fajstauerová, H.: Osobnost Josef Picek * Fajstauerová, H.: Ze sbírek muzea: Pohled na Žižkovo náměstí z Husovy ulice, foto Josef Picek, po roce 1883 * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: Budova učitelského ústavu v Husově ulici č. p. 170 * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (zima 2018) * Jičín roku 2000 * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky leden – březen 2018 * Události v obrazechHurá, muzeum! 2/2018

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Konírna imaginární * Výstava Pozor, žáby! * Výstava Od Marie Terezie po dnešek. Školní vysvědčení v proměnách času a Hurá do školy s Marií Terezií * Výstavní cyklus Dílo měsíce * Nové publikace: Muzejní noviny 38 Újezd pod Troskami * Archeologický výzkum na Hilmarově náměstí v Kopidlně * Osobnost: Václav Brožík * Ze sbírek: Dílo Václava Brožíka * Stalo se před 100 lety (jaro 1918) * Rok 2017 v číslech * Edukační programy * Staré jičínské domy: Vodárenská věž a jičínský vodovod * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky duben – červen 2018 * Události v obrazech

 

rmag 2018 hura muzeum 0803 frontHurá, muzeum! 3/2018

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Konírna imaginární * Výstava Od Marie Terezie po dnešek. Školní vysvědčení v proměnách času a Hurá do školy s Marií Terezií * Výstava Osmičky v dějinách Jičína * Výstava Spolek podkrkonošských výtvarníků – průřez tvorbou * Výstavní cyklus Dílo měsíce * Nové publikace * Archeologický výzkum: Pravěké nálezy z Vitiněvsi * Osobnost: RNDr. Karel Samšiňák * Ze sbírek: Sbírka Karla Samšiňáka * Stalo se před 100 lety (léto 1918) * Edukační programy Koniny v muzeu a Ze školních lavic –příběhy první republiky * Staré jičínské domy: Bio Český ráj * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky červenec–září 2018 * Události v obrazech

 

rmag 2018 hura muzeum 0804 frontHurá, muzeum! 4/2018

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Osmičky 20. století v dějinách Jičína * Výstava Snový svět Vladimíra Komárka * Výstava Betlémy z Jičínska * Výstavní cyklus Dílo měsíce * Nové publikace: Osmičky 20. století v dějinách Jičína * Aecheologický výzkum: Neolitické domy v Bukvicích * Osobnost: Ignác Viktorín Raab * Ze sbírek: Dílo Ignáce V. Raaba * Jičínské náměstí v osudových letech 1918, 1938, 1948 a 1968 * Stalo se před 100 lety (podzim 1918) * Nový edukační program Človíček putuje historií * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky říjen–listopad 2018 * Události v obrazech

 

 

rmag 2017 hura muzeum 1701Hurá, muzeum! 1/2017

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Petr Heber – Tvorba z let 1964-2017 * Výstava Břetislav Kužel – malíř rodné země * Výstava Svetom, moje, svetom...O slovenských drátenících * Výstava Jindřich Štreit * Babík, M.: Spolupráce jičínského muzea se Slovenským Národným múzeom * Nové publikace: Patková, Lenka: Poklady sbírky * Novák, R.: Nález pravěkých hrobů ve Slatinkách * Zíková, P.: Osobnost: Vítězslav František Hlaváč * Zíková, P.: Ze sbírek muzea: Soudkovka žebernatá * Stránská, L.: Vánoční dílny * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (zima 1917) * Stránská, L.: Edukační programy * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: Hotel Hušek na rohu ulice Denisovy a Fugnerovy * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky leden - březen 2017 * Události v obrazech
hura 1702 sHurá, muzeum! 2/2017

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Můj život s Trabantem * Výstava Osudy 50. let – Proces se "Zelenou internacionálou" * Výstava Čas rychlých kol a vůně benzinu – Cena Prachovských skal * Nové publikace: Waldhauser, Jiří: Archeologie kraje básníků. Archeologie Sobotecka v Českém ráji * Novák, Radek: Hromadný hrob z lokality U hvězdárny v Jičíně * Machíčková, H.: Osobnost František Rous, světoznámý výrobce pian a pianin z Jičína * Macháčková, H.: Ze sbírek muzea: Pianino firmy Rous Jičín * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (jaro 1917) * Stránská, L.: Edukační programy * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: K historii jičínských nevěstinců * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky duben – červen 2017 * Události v brazech

 

hura 1703 s
Hurá, muzeum! 3/2017

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Čas rychlých kol a vůně benzinu – Cena Prachovských skal * Výstava Můj život s Trabantem * Výstava Lucemburské opráski * Výstava Ve znamení tří deklarací... * Nové publikace: Karel Čermák Opomíjená místa Českého ráje * Novák, R.: Pazourky na Jičínsku – nález z období mladého paleolitu ve Slatinkách * Brokešová, G.: Osobnost Václav Čtvrtek * Brokešová, G.: Ze sbírek muzea: Rumcajs slaví 50. narozeniny * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (léto 2017) * Tlučhoř, M.: Restaurování barokní rohové skříně z 2. poloviny 18. století * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: Hostinec U Bílého beránka, později kavárna Amerika * Krátce z muzea * Výstavy červenec – září 2017 * Události v obrazech

 

hura 1704 sHurá, muzeum! 4/2017

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Architekt Čeněk Musil * Výstava Třpyt vánočních ozdob * Výstava Lucemburské opráski * Výstava Ve znamení tří deklarací * Nové publikace: Jana Kořínková Zvony Jičínska. Proč už neslýcháme klekání * Novák, R.: Sídliště z mladší doby kamenné v Bukvici * Petrová, G.: Čeněk Musil * Petrová, G.: Zámecká zahrada * Brokešová, G.: Stalo sepřed 100 lety (podzim 2017) * Pověsti Jičínska: O zlé tchyni a Bílé paní * Fajstauerová, H.: Starí jičínské domy: Cihelna a parní mlýn Bohuslava Marečka * Krátce z muzea * Výstavy říjen – prosinec 2017 * Události v obrazech

hura 1 2016 webHurá, muzeum! 1/2016

zde ke stažení

Obsah čísla:

* Patková, L.: Výstava Josef Honys., * Patková, L.: Výstava Jaroslav Klápště: Osamělý chodec, * Macháčková, H.: Výstava Zakrojte si u nás aneb příběh chleba, * Významné jubileum: Vladimír Úlehla, * Babík, M.: Úspěch jičínského muzea v Paříži, * Brokešová, G.: Nové publikace: Vladimír Úlehla: Ze starého Jičína: Lohařové, * Novák, R.: Pozůstatky pravěkého sídliště ve Vršcích, * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (zima - jaro 1916), * Kořínková, J.: Osobnost: JUDr. František Klouček * Kořínková, J.: Přírůstek do muzea: Písemnosti týkající se jičínského advokáta JUDr. Františka Kloučka, * Pajerová, M.: Módní přehlídka panenek pro UNICEF, * Pajerová, M.: Tradiční vánoční dílny v jičínském muzeu, * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: Jičínská sokolovna, * Krátce z muzea, * Výstavy a přednášky leden - březen 2016, * Události v obrazech

 

 

hura 2 2016 na webHurá, muzeum! 2/2016

zde ke stažení

Obsah čísla:

* Fajstauerová, H.: Výstava Hospodářské a sociální důsledky bitvy u Jičína v roce 1866, * Patková, L.: Výstava Daisy Mrázková: Co by se stalo, kdyby... * Pajerová, M.: Zebín - příběh jednoho vrchu, * Zíková, P.: Výstava Společenský život hmyzu, * Kořínková, J.: Nové publikace: Jaromír Gottlieb: Jičín - Valdštejnovo pole neválečné. Teze a poznámky k problematice plánování jičínské raně barokní aglomerace v letech 1621 - 1934, * Novák, R.: Archeologický výzkum novověkého čeledníku v areálu NK památky hradu Kost, * Petrová, G.: Osobnost: František Kaván * Petrová, G.: Ze sbírek muzea: Krajina - močál, Antonín Chittussi, * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (jaro 1916), * Pajerová, M.: A jaký je ten Váš příběh o Zebínu?, * Babík, M.: Rok 2015 v číslech, * Petrová, G.: Muzejní noc, * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: Hostinec U města Hamburku, * Krátce z muzea, * Výstavy a přednášky duben - červen 2016, * Události v obrazech

 

titulni strana 3 2016 wHurá, muzeum! 3/2016

zde ke stažení

Obsah čísla:

* Pajerová, M.: Výstava Zebín - příběh jednoho vrchu, * Zíková, P.: Výstava Společenský život hmyzu * Novák, R.: Výstava Jeden den ve středověku očima hrnčíře v prostředí východočeského městečka, * Macháčková, H.: Ze sbírek muzea: Jedinečný ornát z kostela Všech svatých na Zebíně, * Petrová, G.: Osobnost: Anna Macková * Novák, R.: Archeologie vrchu Zebín, * Zebín v proměnách času * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (léto 1916), * Kořínková, J.: Letní akce v muzeu, * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: Panský dvůr Zebín, * Krátce z muzea, * Výstavy a přednášky červenec - září 2016, * Události v obrazech

 

 

rmag 2016 hura muzeum 1604Hurá, muzeum! 4/2016

zde ke stažení

Obsah čísla:

* Výstava František Kaván – krajinou domova * Výstava Jeden den ve středověku – očima hrnčíře v prostředí východočeského městečka * Výstava J. V. Scheybal – malíř, kleslíř, dokumentátor a sběratel * Výstava Zlatá éra filmového plakátu * Nové publikace: Muzejní noviny 37 Mladějov * Novák, R.: Archeologický výzkum pravěkého sídliště v Libáni * Kořínková, J.: Osobnost: Alois a Jan Podlpní * Kořínková, J.: Ze sbírek muzea: Fotografie z Ateliéru Podlipný * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (podzim 1916), *  * Pajerová, M.: Adoptuj panenku ... * Pajerová, M.: Nové repliky sbírkových předmětů * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: Nárožní dům čp. 94 na Valdštejnově náměstí, * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky říjen - prosinec 2016 * Události v obrazech

Program

Strašidelná zvířata a proč se jich nebát

Výstava | Výstavní chodba
VÝSTAVA 26. 6. – 19. 9. 2021
Výstavní chodbu muzea oživí letošní léto výstava Strašidelná zvířata a proč se jich nebát, která jistě...

Archeologické léto na Jičínsku

Akce | Češovské valy
Archeologické léto 7. a 13. srpna 2021
Rádi bychom Vás pozvali na hradiště s nejmohutnějšími dochovanými valy v Čechách, které je doposud...

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum | Muzeum
Nová publikace
Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze...

Muzejní noviny 41 – Sběř, Hrobičany, Velešice

Muzeum | Muzeum
Nové Muzejní noviny
Vyšlo další číslo Muzejních novin, tentokrát o obcích Sběř, Velešice a Hrobičany.

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........130 Kč
Dospělí .................................. 60 Kč
Senioři, studenti, děti .............. 40 Kč
Děti do 6 let............................ zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
AMG, NPÚ............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + děti).......100 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Senioři, studenti, děti.................. 20 Kč
Děti do 6 let............................... zdarma

Společné vstupné do muzea a galerie pro rodiny s dětmi... 150 Kč

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.