OZNÁMENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum …Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

JAK POSTUPOVAT?

1. PODAT OZNÁMENÍ

- Oznámení doporučujeme podat prostřednictvím on-line formuláře, kde ihned po odeslání formuláře získáte také potvrzení o splnění povinnosti uložené zákonem.

- Oznámení můžete podat také prostřednictvím formuláře (formulář ke stažení) poštou či emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- Při urgentních záležitostech lze také telefonicky: 725 986 647

2. UMOŽNIT ARCHEOLOGICKÝ DOHLED NA MÍSTĚ

- Na výše uvedeném telefonním čísle či emailu oznamte s předstihem termín zahájení stavebních prací

KDY OZNÁMENÍ PODAT?

Zákon uvádí „již od doby přípravy“ - doporučujeme tedy podat co nejdříve, případně alespoň 2 až 3 týdny před zahájením prací. V případě oznámení na poslední chvíli může dojít ke zdržení či v případě pozitivních archeologických nálezů i k navýšení nákladů provedení záchranného archeologického výzkumu.

KDO HRADÍ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM?

Záchranné archeologické výzkumy jsou hrazené oprávněnou organizací v případě, že stavebníkem jsou fyzické osoby (např. stavba rodinného domu pouze pro bydlení).

Záchranné archeologické výzkumy jsou hrazené stavebníkem v případě, že je stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Ceník archeologických služeb ke stažení zde.

EXPERTNÍ LIST KE KOLAUDACI

Po ukončení dohledu či záchranného výzkumu (v případě pozitivních archeologických situací) dojde naší organizací k vyhotovení potvrzení o splnění podmínky archeologie pro potřeby orgánů státní správy - expertního listu potřebného ke kolaudaci a jeho zaslání na uvedenou adresu stavebníka.

 

CO JE ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY?

Územím s archeologickými nálezy se rozumí území, či místo původního výskytu archeologických nálezů nemovitých a/nebo movitých, na němž již byly registrovány jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy, na němž je lze odůvodněně očekávat, či na němž jejich výskyt není vyloučen. Za území bez archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří.

Celé správní území okresu Jičín je tedy považováno za území s archeologickými nálezy, vyjma míst vytěžených, popř. po těžbě rekultivovaných a archeologicky již zkoumaných. Informace o tom, zda se v konkrétním případě jedná o území s archeologickými nálezy, poskytne naše organizace vždy za oblast své působnosti.

Mapu území s archeologickými nálezy s procentuálním vyjádřením možnosti archeologických nálezů, si lze prohlédnout na GIS serveru Národního památkového ústavu – Území s archeologickými nálezy

VYJÁDŘENÍ KE STAVEBNÍ ČINNOSTI

K žádosti o vyjádření ke stavební či jiné činnosti, zdali se jedná o území s archeologickými nálezy, hrazený či nehrazený záchranný archeologický výzkum, je nutné oprávněné organizaci poskytnout:
a) název stavební akce, včetně lokalizace dané adresou či parcelačním číslem, jméno a příjmení a adresu stavebníka, popř. kopii územního či stavebního povolení
b) kopii snímku katastrální mapy
c) v případě potřeby může být vyžádána i jiná dokumentace

PLÁNOVÁNÍ A PLOŠNĚ VELKÉ AKCE

Při provádění plošně velkých, časově náročných staveb či stavebních aktivit v intravilánech měst, je vhodné kontaktovat naše pracoviště již ve fázi přípravy podkladů projektu. Je možné připravit podklady s odhadem archeologického potenciálu lokality, případně lze na místě realizovat i předstihový výzkum (sondy v místě stavby), který výrazně napoví o množství a charakteru dochovaných archeologických terénů a náročnosti případného záchranného archeologického výzkumu.

V těchto případech kontaktujte: Mgr. Jiří Unger PhD., tel. 731 083 326, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


ARCHEOLOGICKÉ SLUŽBY REGIONÁLNÍHO MUZEA A GALERIE V JIČÍNĚ

Regionální muzeum a galerie v Jičíně je oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů ve smyslu § 21 zákona 20/1987Sb,. o státní památkové péči.

Rozsah činnosti:
- povrchové průzkumy, sběr archeologického materiálu, dokumentační a měřičské práce
- záchranné výzkumy, včetně archeologického dohledu, prováděné podle § 22, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění dle dohod s investory
- záchranné akce a archeologické dohledy zajišťující záchranu a dokumentaci archeologických lokalit a nálezů, na které se nevztahují podmínky dané v bodu a)

Vymezení obvodu:
Regionální muzeum a galerie Jičín je oprávněno provádět archeologickou památkovou péči na ploše okresu Jičín.

V oblasti archeologické památkové péče zajišťuje:
- vypracování odborných stanovisek a vyjádření k územím s archeologickými nálezy
- provádění záchranných archeologických výzkumů nehrazených stavebníkem
- vydává na žádost stavebníka potvrzení o splnění podmínky archeologie podle § 22 odst. 2 památkového zákona
- vydává na žádost vyjádření k územně plánovací dokumentaci zpracovávané pro potřeby orgánů veřejné správy

Program

Stálá expozice muzea uzavřena!

Muzeum | Muzeum
Stálá expozice muzea uzavřena!
Vážení návštěvníci, stálá expozice Regionálního muzea a galerie v Jičíně je od 15. 10. 2023...

Petr Raška: Pod hvězdnými asfodely

Výstava | Zámecká galerie
VÝSTAVA 7. 4. – 12. 5. 2024
Jičínské muzeum vás zve na jarní výtvarnou výstavu s názvem Pod hvězdnými asfodely. Malíř Petr...

Martin jabůrek: Téma smrti v díle Josefa Váchala

Přednáška | Fara v Robousích
PŘEDNÁŠKA 19. 4. 2024 od 17 hodin
Jičínské muzeu vás zve na přednášku Martina Jabůrka s názvem Téma smrti v díle Josefa Váchala v...

Výběrové řízení na pozici muzejní pedagog/pedagožka – edukátor/edukátorka

Muzeum | Muzeum
Výběrové řízení – muzejní pedagog/pedagožka
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vypisuje výběrové řízení na pozici Muzejní pedagog/pedagožka –...

Hurá, muzeum! 1/2024

Muzeum | Muzeum
Čtvrtletník Hurá, muzeum! 1/2024
Vyšlo nové číslo muzejního čtvrtletníku Hurá, muzeum! Zimní číslo je k dostání na pokladně...

Co se tady vlastně našlo? A můžu to vidět? 2023

Výstava | Muzejní nádvoří
VÝSTAVA 6. 1. – 30. 4. 2024
Stejně jako v minulých letech jsme i nyní pro vás připravili archeologickou výstavu s názvem Co se...

Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Muzeum | Muzeum
Modernizace Regionálního muzea a galerie
Předmětem projektu je revitalizace a posílení odborné infrastruktury a odborného vybavení...

Jičínské muzeum vydalo komiks pro malé i velké

Muzeum | Muzeum
Komiks: Jičín v dějinách a plno otazníků
Po více než třech letech práce Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo těsně před vánocemi...

Výstava Bohové a hrdinové z pozdní doby bronzové na Jičínsku ve virtuálním světě

Výstava | Muzeum
Virtuální prohlídka výstavy Bohové a hrdinové...
Už se Vám stýská po právě ukončené výstavě Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku? Pokud...

Muzejní noviny – Liběšice

Muzeum | Muzeum
Nové Muzejní noviny
Právě vyšlo nové číslo Muzejních novin, tentokrát věnovaných obci Liběšice. Muzejní noviny si...

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum | Muzeum
PUBLIKACE
Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze...

Stálá expozice muzea uzavřena

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Stálá expozice muzea uzavřena!
Stálá expozice muzea z důvodu rekonstrukce uzavřena.

Otevírací doba

Muzeum

Stálá expozice muzea
z důvodu kompletní
rekonstrukce uzavřena.
Galerie

září–červen
út–ne 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 10–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........150 Kč
Dospělí .................................. 80 Kč
Studenti .................. .............. 40 Kč
Senioři od 65 let .......................zdarma
Děti do 10 let .......................... zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%)
AMG, NPÚ.............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + 2–3 děti)....100 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Studenti .................................... 20 Kč
Senioři od 65 let .........................zdarma
Děti do 10 let............................. zdarma

Pro občany Ukrajiny vstupné do muzea i galerie zdarma po prokázání totožnosti.
Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 00084549
Datová schránka: d6qk7g3
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

Edukační centrum fara Robousy
Robousy 70
objednávání školních skupin
tel. +420 720 056 430

 

zonerama youtube

krajicomRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.