Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy

INFORMACE PRO STAVEBNÍKY:

Regionální muzeum a galerie v Jičíně je oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů ve smyslu § 21 zákona 20/1987Sb,. o státní památkové péči.

Rozsah činnosti:
- povrchové průzkumy, sběr archeologického materiálu, dokumentační a měřičské práce
- záchranné výzkumy, včetně archeologického dohledu, prováděné podle § 22, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění dle dohod s investory
- záchranné akce a archeologické dohledy zajišťující záchranu a dokumentaci archeologických lokalit a nálezů, na které se nevztahují podmínky dané v bodu a)

Vymezení obvodu:
Regionální muzeum a galerie Jičín je oprávněno provádět archeologickou památkovou péči na ploše okresu Jičín.
V oblasti archeologické památkové péče zajišťuje:
- vypracování odborných stanovisek a vyjádření k územím s archeologickými nálezy
- provádění záchranných archeologických výzkumů nehrazených stavebníkem
- vydává na žádost stavebníka potvrzení o splnění podmínky archeologie podle § 22 odst. 2 památkového zákona
- vydává na žádost vyjádření k územně plánovací dokumentaci zpracovávané pro potřeby orgánů veřejné správy

1. V případě provádění stavební nebo jiné činnosti na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci nebo osoby tuto činnost provádějící, povinni již od doby přípravy tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky Praha, v.v.i. (dále "Archeologický ústav") a umožnit jemu, či oprávněné organizaci, popř. osobě oprávněné k výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Současně s oznámením Archeologickému ústavu doporučujeme pro urychlení výzkumu písemně, případně telefonicky nebo e-mailem kontaktovat i naši oprávněnou organizaci.

2. Celé správní území okresu Jičín je obecně považováno za území s archeologickými nálezy, vyjma míst vytěžených, popř. po těžbě rekultivovaných. a archeologicky zkoumaných. Informace o tom, zda se v konkrétním případě jedná o území s archeologickými nálezy, poskytne oprávněná organizace vždy za oblast své působnosti.

3. K žádosti o vyjádření ke stavební či jiné činnosti, zda-li se jedná o území s archeologickými nálezy, hrazený či nehrazený záchranný archeologický výzkum, je nutné oprávněné organizaci poskytnout:
a) název stavební akce, včetně lokalizace dané adresou či parcelačním číslem, jméno a příjmení a adresu stavebníka, popř. kopii územního či stavebního povolení
b) kopii snímku katastrální mapy
c) v případě potřeby může být vyžádána i jiná dokumentace

4. Záchranné archeologické výzkumy jsou hrazené oprávněnou organizací v případě, že stavebníkem jsou fyzické osoby (např. stavba rodinného domu pouze pro bydlení).

5. Záchranné archeologické výzkumy jsou hrazené stavebníkem v případě, že je stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Ceník archeologických služeb ke stažení zde.

6. V případě záchranného archeologického výzkumu nehrazeného stavebníkem uzavře naše oprávněná organizace se stavebníkem dohodu o záchranném archeologickém výzkumu.

7. Po ukončení záchranného archeologického výzkumu vydá oprávněná organizace na žádost stavebníka potvrzení o splnění podmínky archeologie pro potřeby orgánů státní správy.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Mgr. Jiřího Ungera, Ph.D. - archeologa RMaG v Jičíně (tel. +420 731 083 326), e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program

Jaroslav WAGNER – památkář a jičínský rodák

Výstava | Výstavní chodba
VÝSTAVA 5. 5. – 20. 6.2021
U příležitosti stého výročí narození Jaroslava Wagnera pořádá jičínské muzeum výstavu, která...

SROVNEJ SI TOto místo

Muzeum | Jičín
Historická exkurze
Jičínské muzeum pro vás připravilo malý exkurz do minulosti Jičína. Na 9 plakátovacích plochách v...

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum | Muzeum
Nová publikace
Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze...

Muzejní noviny 41 – Sběř, Hrobičany, Velešice

Muzeum | Muzeum
Nové Muzejní noviny
Vyšlo další číslo Muzejních novin, tentokrát o obcích Sběř, Velešice a Hrobičany.

Architekt Čeněk Musil

Muzeum | 
Publikace Architekt Čeněk Musil
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo další publikaci, tentokrát katalog ke stejnojmenné...

Laténský hrob ženy ze Sběře na Jičínsku

Muzeum | Muzeum
Objev laténského hrobu ve Sběři
Rádi bychom se s Vámi podělili o významný nález z minulých dní. Skrze přiložený odkaz se dostanete do...

Osmičky 20. století v dějinách Jičína

Muzeum | 
Publikace Osmičky 20. století v dějinách Jičína
Hana Fajstauerová V rámci podzimní výstavy Osmičky 20. století v dějinách Jičína vydalo Regionální...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........130 Kč
Dospělí .................................. 60 Kč
Senioři, studenti, děti .............. 40 Kč
Děti do 6 let............................ zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
AMG, NPÚ............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + 2–3 děti)....... 90 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Senioři, studenti, děti.................. 20 Kč
Děti do 6 let............................... zdarma

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.