rmag 2019 walter A5 09Pedagog, autor učebnic, městský radní, člen řady spolků a vyznavač habsburské monarchie. To byl Josef Walter, který v letech 1870–1890 prožil v Jičíně část svého života. Během této doby se stal významnou součástí společenského, politického a kulturního života. Rukopisné vzpomínky, které nám zanechal, přinášejí mnoho nových informací z tohoto období historie Jičína. Zároveň také představují svébytnou reflexi názorů a postojů středostavovské společnosti v provinčním městě 2. poloviny 19. století.
Vzpomínky jsou rozšířeny o komentáře k Waltrovu jičínskému působení. Na základě jeho vyprávění vznikl velký prostor popsat jej jako ředitele jičínského pedagogia, radního městského úřadu a především představit Jičín v letech 1870–1890 na základě jak vzpomínek, tak dalších písemných pramenů.

Vydalo: Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Rok vydání: 2019
Autor: Hana Fajstauerová
Počet stran: 233
Cena: 250 Kč

 

 

 

rmag 2019 max katalog 210x210 10Publikace František Max představuje dnes poněkud opomíjeného umělce, libáňského rodáka, malíře Františka Maxe (1895–1969). Publikace navazuje na výstavu , která se uskutečnila v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně na jaře roku 2019.
Autorkou úvodního textu je historička umění jičínského muzea Mgr. Jana Schlesingerová, která také sestavila a vybrala obrazovou část publikace. Můžete zde tak vidět téměř 100 obrazů libáňského malíře Františka Maxe, které pocházejí ze sbírky Regionálního muzea a galerie v Jičíně, ze sbírky města Libáň a ze soukromých sbírek.
Publikace si neklade za cíl být kompletním soupisem malířských prací Františka Maxe, ale je prvním pokusem učiněným ke zmapování jeho rozsáhlého díla.

Vydalo: Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Rok vydání: 2019
Autor: Jana Schlesingerová
Počet stran: 79
Cena: 200 Kč

 

poklady frontReprezentativní publikace s názvem Poklady sbírek Královéhradeckého kraje vydaná pro Královéhradecký kraj shrnuje na více než 130 nejvýznamnějších sbírkových předmětů uložených v 19 muzeích na území Královéhradeckého kraje. 
Publikace je výsledkem téměř dvouleté práce, na které se kromě editorů (Michala Babíka a Gabriely Brokešové z jičínského muzea) podílela řada dalších muzejních pracovníků z celého kraje. Kniha je strukturována jako reprezentativní katalog jednotlivých institucí a jejich nejvýznamnějších sbírkových předmětů. Objevují se zde nejen muzea zřizovaná krajem, ale také menší městská muzea.
RNDr. Jiří Žalman, dlouholetý muzejní pracovník a bývalý vedoucí odboru muzeí MK ČR, na adresu vydání publikace uvedl, že „…kniha odráží jedno specifikum českého vlastivědného muzejnictví. Ne všude ve světě je obvyklé, aby i v malých muzeích a galeriích byly uchovávány sbírky, jejichž součástí jsou ty nejcennější předměty, přesahující svým významem hranice měst a regionů a místní obyvatelé za nimi nemusí jezdit do velkých muzeí ve velkých městech.“
Výběr jednotlivých sbírkových předmětů, které jsou v knize zastoupeny, proběhl na základě rozhodnutí každé instituce. Cílem mělo být vybrat ze svých sbírek ty nejzajímavější a nejvzácnější předměty, které zároveň souvisí s historií regionu. Vedle vlasů Boženy Němcové se zde zájemci mohou seznámit také s posledním krkonošským medvědem či třeba loveckou soupravou zakladatele královédvorského safari Josefa Vágnera.
Záměr vydání publikace souvisí se zvýšeným zájmem Královéhradeckého kraje o muzejní problematiku (projekt rekonstrukce hradeckého muzea, projekt nového depozitáře v Jičíně, projekt rekonstrukce pevnosti Dobrošov). Publikace bude k prodeji ve většině muzeí na území Královéhradeckého kraje, je možné ji i objednávat přímo v jičínském muzeu.

Vydalo: Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Rok vydání: 2018
Počet stran: 286
Cena: 499 Kč

rmag 2018 hrnce A4 frontNa konci roku 2018 vydalo Regionální muzeum a galerie v Jičíně další publikaci, tentokrát věnovanou pozoruhodnému nálezu hrnčířské pece v Hořicích, který učinili naši archeologové v roce 2014 a 2015. Nalezená hrnčířská pec, jejíž konstrukce byla tvořena keramickými nádobami zasazenými v mazanici (nádoby vloženy do sebe tak, že hrdlo jedné nádoby nasedalo na dno druhé, tvořily klenební pásy pece) představuje pozoruhodný nálezový celek, který nám podává svědectví o práci hořického hrnčíře na prahu 15. století.
V roce 2016 se v prostorách jičínského muzea uskutečnila výstava s názvem Jeden den ve středověku, jejímž cílem bylo získané nálezy nejen popsat a prezentovat, ale i vyprávět návštěvníkům s jejich pomocí příběh středověkého hrnčíře, který v prozkoumané peci nádoby vypaloval, a podat obraz o jeho každodenních starostech. Následně začala vznikat tato publikace koncipovaná nejen jako katalog nálezů významného objevu, ale také jako shrnutí poznatků o získávání surovin, technologii výroby a základních představách o vývoji a typech vypalovacích zařízení. Textová část je doprovázena ilustrujícími fotografiemi a obrázky.

Vydalo: Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Rok vydání: 2018
Autor: Kateřina Volfová
Počet stran: 133
Cena: 290 Kčrmag 2018 osmicky A5 09 frontV rámci podzimní výstavy Osmičky 20. století v dějinách Jičína vydává Regionální muzeum a galerie v Jičíně stejnojmenný katalog. Na 130 stranách jsou představeny významné osmičkové milníky 20. století. Bohaté přílohy jsou založeny na snímcích a dokumentech ze sbírek jičínského muzea, SOkA Jičín, Archivu bezpečnostních složek a také ze soukromých sbírek. Rok 1918 je neopakovatelným momentem v novodobé historii československého národa. V Jičíně se stali hybnou silou sokolové v čele s Josefem Matějkou. O svou svébytnost jsme přišli na podzim roku 1938, kdy na mnohých manifestacích za celistvost státu vyjadřovali Jičíňáci svou obrovskou podporu prezidentu republiky. Druhá světová válka vzala lidem důvěru v západoevropské mocnosti, což se projevilo na únorových událostech roku 1948. Posledním datem je rok 1968, kdy i v Jičíně protestovala řada lidí proti okupaci. Mladí lidé přetírali směrové ukazatele, v ulicích se objevovalo mnoho plakátů, hesel, nápisů a letáků.

Publikace vznikla díky poskytnutí dotace Ministerstva kutury ČR z programu Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí roku 2018 spojených s naší státností (1918, 1968, 1993).

Vydalo: Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Rok vydání: 2018
Autor: Hana Fajstauerová
Počet stran: 136
Cena: 180 Kč

Program

Strašidelná zvířata a proč se jich nebát

Výstava | Výstavní chodba
VÝSTAVA 26. 6. – 19. 9. 2021
Výstavní chodbu muzea oživí letošní léto výstava Strašidelná zvířata a proč se jich nebát, která jistě...

Archeologické léto na Jičínsku

Akce | Češovské valy
Archeologické léto 7. a 13. srpna 2021
Rádi bychom Vás pozvali na hradiště s nejmohutnějšími dochovanými valy v Čechách, které je doposud...

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum | Muzeum
Nová publikace
Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze...

Muzejní noviny 41 – Sběř, Hrobičany, Velešice

Muzeum | Muzeum
Nové Muzejní noviny
Vyšlo další číslo Muzejních novin, tentokrát o obcích Sběř, Velešice a Hrobičany.

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........130 Kč
Dospělí .................................. 60 Kč
Senioři, studenti, děti .............. 40 Kč
Děti do 6 let............................ zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
AMG, NPÚ............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + děti).......100 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Senioři, studenti, děti.................. 20 Kč
Děti do 6 let............................... zdarma

Společné vstupné do muzea a galerie pro rodiny s dětmi... 150 Kč

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.