Čast depotu náramků  ze ŽereticPočátkem listopadu roku 1896 nalezl chasník Hejzlar či kovář Odvárko v poloze řečené „V roklinách“ (pole v okolí silnice do Slatin) nádobu, která obsahovala množství bronzových předmětů. Archeologové označují takovýto hromadný nález artefaktů, vložených záměrně pospolu do
země, jako depot.

V nádobě bylo uloženo celkem 48 bronzových náramků a dvě sekerky. Náramky, vyskládané ve třech sloupcích na sobě, jsou čtyř typů. První druh má zploštělý oválný průřez, kdy je na hřbetu zdobený skupinami příčných rýžek. Konce náramku jsou rovně useknuté. Druhý typ je stejně jako druh předchozí ozdobený skupinkami rýžek, avšak jeho průřez je kruhový. Poslední dva druhy náramků mají na rozdíl od předešlých mírně zúžené konce. Zdobení však zůstává opět stejné. Všechny náramky mají v průměru mezi 7 – 10 centimetry. Dvě sekerky nalezené s náramky odpovídají typově artefaktům z období lužických popelnicových polí, tedy z mladší doby bronzové. První z nich, nesoucí inventární číslo 270, je dlouhá přes 17 centimetrů a jedná se přesněji o sekerku se středovými laloky. Sekerka druhá, s inventárním číslem 27,1 je dochovaná pouze v části, kde chybí její ostří. I tak dosahuje délky přes 12 centimetrů. Stejně jako u první se jedná o sekerku se středovými laloky, avšak její týl je silně vykrojený. Všechny předměty z depotu pokrývá zelená drsnější patina. Ta překrývá i některé z rýh na náramcích, takže nejsou skoro nebo vůbec patrné. Nádoba, ve které byly artefakty uložené, nese inventární číslo 269 a jedná se přesněji o dvojkónický okřín s upraveným okrajem. Celý depot byl darován J. Hejzlarem před rokem 1899 do tehdejšího krajinského musea v Jičíně. Bronzové předměty jsou dnes vystaveny v prvním sále stálé expozice.

Význam depotu

Kresba náramku ze ŽereticDepoty bronzových předmětů jsou fenoménem typickým pro mladší až pozdní dobu bronzovou. Jejich výskyt je známý po celé Evropě, avšak jejich četnost, skladba a charakter se v regionech i v čase liší. Otázkou je vysvětlení jejich funkce, kdy se nabízí několik možností. První z variant je uložení předmětů v době neklidu do země s tím, že si majitel depot již nevyzvedl. Dále se mohlo jednat o zdroj suroviny. V knovízské kultuře mladší doby bronzové jsou doložené depoty zlomků, které bylo možné znovu přetavit, protože bronz byl ve své době velice žádaný a někdy i špatně dostupný.

Předešlé motivy můžeme řadit mezi motivy světské, avšak je tu také důvod náboženský. Předměty se totiž mohly stát votivním darem, tedy darem bohům. Doložené máme depoty z oblastí, kde není dodnes odhalené trvalé osídlení z daného období. Soubory bronzových předmětů byly taktéž ukládány na kopcích či výšinných místech. Zde mohly být obětovány jak bohům nebeským, tak vládcům podsvětí. Objevené jsou však i předměty z toků řek jako například dvě bronzové jehlice nalezené v řece Otavě či další nálezy z Třeboňska v místech předpokládaných bažin. Význam mohly mít ovšem též výrazné přírodní útvary jako jeskyně, výrazné skály či samostatně stojící kameny. Možností, z jakého důvodu byl uložen depot v Žereticích, je tedy mnoho.

Mgr. Martina Pajerová

Program

Boudo, budko... aneb jak se bydlí v přírodě

Výstava | Výstavní chodba
VÝSTAVA 26. 5. – 17. 9. 2023
Na letní sezonu 2023 připravujeme po dvou letech opět výstavu z oboru zoologie. Její název Boudo,...

Roztočený svět: hybohledy a dřevoryty Pavla Macka

Výstava | Zámecká galerie
VÝSTAVA 2. 6. – 17. 9. 2023
Letní interaktivní výstava letošního roku v zámecké galerii se ponese ve znamení hybohledů,...

Jičínské muzeum vydalo komiks pro malé i velké

Muzeum | Muzeum
Komiks: Jičín v dějinách a plno otazníků
Po více než třech letech práce Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo těsně před vánocemi...

Vstupné zdarma každou první středu v měsíci

Muzeum | Muzeum
VSTUPNÉ ZDARMA
Od 7. prosince až do konce roku 2023 bude ve všech muzeích, galeriích a hvězdárnách zřizovaných...

Výstava Bohové a hrdinové z pozdní doby bronzové na Jičínsku ve virtuálním světě

Výstava | Muzeum
Virtuální prohlídka výstavy Bohové a hrdinové...
Už se Vám stýská po právě ukončené výstavě Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku? Pokud...

Muzejní noviny – Liběšice

Muzeum | Muzeum
Nové Muzejní noviny
Právě vyšlo nové číslo Muzejních novin, tentokrát věnovaných obci Liběšice. Muzejní noviny si...

Курси Чеської мови для українців. Kurzy českého jazyka pro Ukrajince.

Muzeum | Muzeum
Курси Чеської мови для українців

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum | Muzeum
PUBLIKACE
Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Stálá expozice muzea
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Obrazárna barokních mistrů
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Konferenční salónek
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Panská oratoř
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Muzejní herna
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–říjen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

listopad–prosinec
út–ne 10–16
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
út–ne 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
út–ne 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 10–18

Galerie

září–říjen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

listopad–prosinec
út–ne 10–16
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
út–ne 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
út–ne 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 10–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........150 Kč
Dospělí .................................. 80 Kč
Studenti .................. .............. 40 Kč
Senioři od 65 let .......................zdarma
Děti do 10 let .......................... zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%)
AMG, NPÚ.............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + 2–3 děti)....100 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Studenti .................................... 20 Kč
Senioři od 65 let .........................zdarma
Děti do 10 let............................. zdarma

Pro občany Ukrajiny vstupné do muzea i galerie zdarma po prokázání totožnosti.
Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajicomRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.