V souvislosti s rekonstrukcí někdejší tvrze č. p. 1 v Samšině probíhá na místě takřka po celý letošní rok s přestávkami záchranný archeologický výzkum pod patronací Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Jádrem obce Samšina, která se poprvé připomíná r. 1352, je kostel sv. Václava položený v horní části nad okolní terén vyvýšené ostrožny. Tvrz zaujala místo cca 70 m jižně od kostela.

11První zmínka o tvrzi se váže k Janovi či Ješkovi ze Samšiny z roku 1359–1361, v průběhu 14 a počátku 15. st. se na tvrzi vystřídalo více majitelů, poté se písemné prameny o Samšině odmlčují až do r. 1505, kdy se dozvídáme, že Hanuš ze Samšiny vypravil do války proti Šlikům vůz a čtyři pěší bojovníky. Z dalších pánů na tvrzi uveďme alespoň Abrahama Gerštorfova z Malšvic, který je se ženou Annou pohřben v samšinském kostele, nakrátko tvrz později získal i Albrecht z Valdštejna. V pohnutých letech třicetileté války, byla Samšina mezi léty 1631 až 1648 několikrát vypleněna při vpádech švédských posádek z Hrubé Skály a Grabštejna. V roce 1643 je tak tvrz a statek v Samšině „velmi zruinirovaný“ prodán Fridrichovi Karlu Hubkovi z Hennerstorfu, který se snažil tvrz opravit a samšinskému kostelu věnoval velký zvon. Později se na Samšině objevuje Jindřich Leveneur, rytíř von Grünwall, který byl císařským tajným radou, soudcem a který se vyznamenal v bitvách s Turky u Harkáně, Ostřihomi a Moháče, odkud dokonce přivedl na Samšinu tři zajaté Turky. Ještě před rytířovou smrtí přechází tvrz roku 1709 do majetku hraběte Františka Josefa Šlika z Holiče. Ten roku 1739 odevzdal faráři k obývání tvrz „na polo pobořenou“ a následujícího roku je zde zřízena fara. Při přestavbě na faru víme, že bylo sneseno zchátralé první patro a zůstala tak jen přízemní obdélníková budova, krytá valbovou střechou. Z původní tvrze tak měly být dochovány pouze tři valené klenuté sklepy a část obvodového zdiva s renesančním vstupním portálem. Fara zde fungovala do roku 1950 a poté byla až do roku 2004 využívána jako JZD.
Tolik velice v krátkosti o tom, co bylo obecně známo o vývoji samšinské tvrze. Před zahájením rekonstrukce zde tak byla k vidění jen obdélníková budova s přízemím o 8 místnostech, vstupem na půdu a vstupem do 3 sklepů situovaných pod západní polovinou budovy. Na to, že zde měla stávat velká kamenná tvrz s mnoha místnostmi, tak kromě zmíněných sklepů, kde byly druhotně použity pozdně gotické vstupní portály, nejprve nic přímo neukazovalo (viz obr. č. 1).

Díky přístupu nového majitele proběhl na začátku letošního roku nejprve stavebně-historický průzkum, který dodal další podstatné informace o možné původní podobě tvrze. Ten identifikoval, že nejstarší dochované části přízemí pocházejí s největší pravděpodobností z poslední čtvrtiny 16. století. Dendrochronologický průzkum pak ukázal na data 1575–1597 u dubových trámů do dnešního podkroví, které byly ale pravděpodobně druhotně použity ze starší fáze tvrze. Důležité informace byly získány z farní knihy, která byla sepsaná po finální stavební úpravě tvrze na faru v roce 1827 a která uvádí podstatné informace o nedochovaných částech tvrze. Dále se v knize o tvrzi ještě v průběhu 18. století hovoří jako o „starém rytířském hradu“.

21Archeologický výzkum zatím přináší stále nové poznatky o možných stavebních fázích tvrze. Nejprve při odtěžování zásypů v místnostech za hlavním vchodem byly v hloubce 2,5 m identifikovány znovu objevené suterénní prostory tvrze s dochovaným vstupním portálem do východní části tvrze a sklepů v západní části, okno do jižního průčelí a topeniště na způsob černé kuchyně či krbu (viz obr. č. 2). Byla zde identifikována pochozí úroveň z horizontu 14 a 15. století, tedy z doby, která spadá do nejstarších písemných zmínek o existenci tvrze. Dále zde byla odkryta jáma s dřevěným roubením vymazaným jílem, která pravděpodobně sloužila jako chladící zařízení, prameny hovoří i o tom, že se v této místnosti vařilo pivo.

41Sondy položené vně tvrze zjistily mnoho kamenných konstrukcí včetně neznámého sklepa s valenou klenbou, který byl propojen s již známými sklepy pod tvrzí, dále byly nalezeny relikty jak východního, tak i západního křídla tvrze, a i požárové horizonty, které můžeme předběžně vztáhnout k období Třicetileté války, kdy byla tvrz několikrát vypleněna (viz obr. č. 4). Největší překvapení ovšem přinesla sonda na západní straně tvrze, kde nad hranou svahu padajícího strmě k potoku Žehrovka, byly identifikovány dvě fáze valového opevnění dřevohlinité konstrukce, které dle doprovodného materiálu spadá do vrcholného 13. století. Tato fortifikační linie je tak skoro o 100 let starší, než jsou první zmínky o Samšině jako takové.51

Je zřetelné, že více než 700 let historie tvrze v Samšině se do její hmoty a okolního terénu výrazně propsalo. Vidíme zde tak mnoho různých kamenných konstrukcí, o kterých z velké části nemáme žádné informace z písemných pramenů. Tvrz tedy měla podstatně dynamičtější vývoj, než jsme předpokládali. Archeologický výzkum ještě není ukončen a je evidentní, že mnoho otázek o podobě a fungování tvrze tak stále ještě čeká na vyřešení. O dalších výsledcích bude naše muzeum určitě v příštím roce dále informovat.

                                                                                                                                              Jiří Unger

Program

Stálá expozice muzea uzavřena!

Muzeum | Muzeum
Stálá expozice muzea uzavřena!
Vážení návštěvníci, stálá expozice Regionálního muzea a galerie v Jičíně je od 15. 10. 2023...

Petr Raška: Pod hvězdnými asfodely

Výstava | Zámecká galerie
VÝSTAVA 7. 4. – 12. 5. 2024
Jičínské muzeum vás zve na jarní výtvarnou výstavu s názvem Pod hvězdnými asfodely. Malíř Petr...

Martin jabůrek: Téma smrti v díle Josefa Váchala

Přednáška | Fara v Robousích
PŘEDNÁŠKA 19. 4. 2024 od 17 hodin
Jičínské muzeu vás zve na přednášku Martina Jabůrka s názvem Téma smrti v díle Josefa Váchala v...

Výběrové řízení na pozici muzejní pedagog/pedagožka – edukátor/edukátorka

Muzeum | Muzeum
Výběrové řízení – muzejní pedagog/pedagožka
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vypisuje výběrové řízení na pozici Muzejní pedagog/pedagožka –...

Hurá, muzeum! 1/2024

Muzeum | Muzeum
Čtvrtletník Hurá, muzeum! 1/2024
Vyšlo nové číslo muzejního čtvrtletníku Hurá, muzeum! Zimní číslo je k dostání na pokladně...

Co se tady vlastně našlo? A můžu to vidět? 2023

Výstava | Muzejní nádvoří
VÝSTAVA 6. 1. – 30. 4. 2024
Stejně jako v minulých letech jsme i nyní pro vás připravili archeologickou výstavu s názvem Co se...

Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Muzeum | Muzeum
Modernizace Regionálního muzea a galerie
Předmětem projektu je revitalizace a posílení odborné infrastruktury a odborného vybavení...

Jičínské muzeum vydalo komiks pro malé i velké

Muzeum | Muzeum
Komiks: Jičín v dějinách a plno otazníků
Po více než třech letech práce Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo těsně před vánocemi...

Výstava Bohové a hrdinové z pozdní doby bronzové na Jičínsku ve virtuálním světě

Výstava | Muzeum
Virtuální prohlídka výstavy Bohové a hrdinové...
Už se Vám stýská po právě ukončené výstavě Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku? Pokud...

Muzejní noviny – Liběšice

Muzeum | Muzeum
Nové Muzejní noviny
Právě vyšlo nové číslo Muzejních novin, tentokrát věnovaných obci Liběšice. Muzejní noviny si...

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum | Muzeum
PUBLIKACE
Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze...

Stálá expozice muzea uzavřena

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Stálá expozice muzea uzavřena!
Stálá expozice muzea z důvodu rekonstrukce uzavřena.

Otevírací doba

Muzeum

Stálá expozice muzea
z důvodu kompletní
rekonstrukce uzavřena.
Galerie

září–červen
út–ne 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 10–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........150 Kč
Dospělí .................................. 80 Kč
Studenti .................. .............. 40 Kč
Senioři od 65 let .......................zdarma
Děti do 10 let .......................... zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%)
AMG, NPÚ.............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + 2–3 děti)....100 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Studenti .................................... 20 Kč
Senioři od 65 let .........................zdarma
Děti do 10 let............................. zdarma

Pro občany Ukrajiny vstupné do muzea i galerie zdarma po prokázání totožnosti.
Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 00084549
Datová schránka: d6qk7g3
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

Edukační centrum fara Robousy
Robousy 70
objednávání školních skupin
tel. +420 720 056 430

 

zonerama youtube

krajicomRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.