V únoru letošního roku skončil záchranný archeologický výzkum na hřbitově u kostela sv. Mikuláše na Masarykově náměstí v Nové Pace, který zdokumentoval na 230 lidských pohřbů. Nejstarší písemná zmínka o kostele sv. Mikuláše pochází z r. 1357, kdy již lze odůvodněně předpokládat existenci hřbitova, a pohřbívání zemřelých zde bylo ukončeno v roce 1799, což souviselo s výnosem Josefa II., který nakázal zrušení hřbitovů u farních kostelů a zakládání nových ústředních hřbitovů za městskými hradbami. Nejpočetnější zachycená skupina pohřbů spadá do barokního období a jsou to právě výbavy hrobů ze 17. – 18. století, které nám poskytují unikátní vhled do myšlenkového světa tehdejších lidí.

0V současné době probíhá v jičínském muzeu komplexní ošetření a odborná konzervace těchto nově nalezených historických předmětů a na povrch tak vyplouvají poznatky o barokním náboženském chování a představách pohřbených. Nálezy z pohřebních výbav lze rozdělit do dvou základních kategorií, kde tu první tvoří předměty součástí oděvu zemřelého a jeho osobní věci či šperky, ta druhá je tvořena tzv. devocionáliemi. To jsou náboženské předměty, kterým byly věřícími připisovány nadpřirozené účinky a zastupují je především různé křížky, křížové závěsky, medailony, růžence a pozůstatky svatých obrázků či modlitebních textů.

Devocionálie patřily k projevům lidové zbožnosti a v časech baroka zažily nebývalý rozmach, kdy se objevilo mnoho různých druhů, kterým byly přisuzovány různé účinky. Velice často se jednalo o odznaky a medaile z náboženských poutí ke svatým místům a také o tzv. sekundární relikvie, které se staly účinným amuletem přímým dotykem s posvátnými ostatky svatých nebo s osobními věcmi světců. Tyto drobné předměty byly nošeny při sobě na ochranu proti zlu a neštěstí, ale dopomáhaly také k zajištění věčné spásy. Vidíme tak na nich velice často prvky místních religiózních zvyklostí, které často hraničily až s čarodějnými praktikami, ale v době protireformace byly církví tolerovány.

Až bude dokončena konzervace všech dochovaných artefaktů, dostane se nám do rukou kvantitativně i kvalitativně jedinečný soubor barokních devocionálií, neboť záchranný archeologický výzkum v prostoru hřbitova u sv. Mikuláše v Nové Pace patří svým rozsahem mezi největší, které kdy byly ve východních Čechách provedeny. Po odborném vyhodnocení se tak můžeme těšit na další informace o symbolickém chování a náboženských rituálech obyvatel našeho kraje během 17. a 18. století a plánována je prezentace těchto výsledků i formou výstavy.

                                                                                                                                        Jiří Unger

Program

Ateliér Podlipný – fotografové Alois, Jan a Karel

Výstava | Výstavní chodba
VÝSTAVA 24. 9. – 7. 11. 2021
Jičínské muzeum Vás zve na podzimní výstavu s regionální tematikou, která představí tři fotografy: bratry...

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum | Muzeum
Nová publikace
Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze...

Muzejní noviny 41 – Sběř, Hrobičany, Velešice

Muzeum | Muzeum
Nové Muzejní noviny
Vyšlo další číslo Muzejních novin, tentokrát o obcích Sběř, Velešice a Hrobičany.

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........130 Kč
Dospělí .................................. 60 Kč
Senioři, studenti, děti .............. 40 Kč
Děti do 6 let............................ zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
AMG, NPÚ............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + děti).......100 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Senioři, studenti, děti.................. 20 Kč
Děti do 6 let............................... zdarma

Společné vstupné do muzea a galerie pro rodiny s dětmi... 150 Kč

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.