Na začátku tohoto roku byl v oblasti Prachovských skal nalezen obsáhlý soubor sedmi bronzových předmětů – čtyř kruhů, dvou náramků a jedné faléry. Pohotový nálezce nám okamžitě tento „poklad“ přinesl do muzea, kde byl předán na konzervátorské oddělení a po očištění zapsán do naší archeologické sbírky.

Takový nález v archeologii považujeme za depot. Jde o úmyslně shromážděné a uschované předměty, které se nám ve svém původním místě uložení dochovaly dodnes. To však ne vždy bylo úmyslem toho, kdo je na to, či ono místo uložil. Existují depoty strachu (tzv. Angstdepoten), kdy se majitelé snažili svůj majetek ochránit před nepřáteli, lupiči v době nebezpečí. Takovými soubory jsou například mincovní depoty, které si jejich původní majitel bohužel již nevyzvedl. Za opak depotů strachu můžeme považovat depoty votivní, které nebyly určeny k pozdějšímu vyzvednutí. Pod tímto termínem si můžeme představit předmět nebo předměty uložené s cílem obětování přírodním silám či božstvu pro naklonění jejich vůle. Mezi další typy depotů patří například depoty surovinové, které sloužily jako nashromáždění suroviny (například kovu) k budoucímu zpracování nebo směně. Navíc obchodní, surovinové a výrobní depoty vypovídají o otázkách ekonomických a existenci a fungování směny. Proto jsou pro nás velmi důležité také nálezové okolnosti.

Při předání byly všechny předměty pokryty hlínou a na pár místech docházelo i k odlupování tenkých vrstviček kovu, které byly narušeny korozními produkty. Předměty byly šetrně ošetřeny v konzervátorské dílně – předměty byly nejdříve máčeny v destilované vodě a poté z nich byly kartáčkem či skalpelem odstraněny nečistoty. Takto očištěné předměty se následně desalinovaly a stabilizovaly v chemickém roztoku, aby nedocházelo k dalším korozním procesům. Po očištění se naplno objevila rytá výzdoba na všech předmětech, kromě faléry (viz obr.).Obr 2 depot

Z archeologického hlediska jsou pro nás depoty velmi důležitým pramenem poznání. Jedná se totiž o tzv. uzavřený nálezový celek. Tedy všechny předměty ze souboru byly uloženy ve stejný okamžik, to znamená, že pokud se mezi nimi vyskytují typologicky či chronologicky odlišné varianty artefaktů, ten obecně nejmladší datuje vznik depotu. Na katastrálním území Dašic (okr. Pardubice) byl nalezen depot s podobným složením artefaktů – masivní kruhové nápažníky, náramky a terčovité nášivky (faléry). Soubor je sice početnější, ale obsahuje předměty stejně zdobené i tvarované datované do přelomu střední a mladší doby bronzové (1300–1200 př. n. l.).

Zajímavé je, že ve střední době bronzové (mohylová kultura) nejsou ve východních Čechách (stejně jako v celé střední Evropě) depoty tak časté v porovnání s předchozím starobronzovým obdobím a pozdějším obdobím popelnicových polí. Otázkou ale zůstává, co tento pokles způsobilo. V posledních letech se u nás na Jičínsku díky spolupráci s amatérskými hledači kovů nálezy depotů objevují častěji. Mezi další nedávno nalezené depoty patří například soubor tří masivních bronzových náramků, zdobených rytými šrafovanými trojúhelníky a liniemi, nebo skupina různorodých nástrojů, mezi které patří nůž, dvě sekery (se srdčitým schůdkem a se schůdkem) a kopí s tulejkou. Zajímavostí je, že dýka s litou rukojetí, která byla také součástí tohoto depotu, je starší než všechny ostatní předměty, proto možná do celkového souboru nepatří.

                                                                                                                    Dominika Schmidtová

Program

Jaroslav WAGNER – památkář a jičínský rodák

Výstava | Výstavní chodba
VÝSTAVA 5. 5. – 20. 6.2021
U příležitosti stého výročí narození Jaroslava Wagnera pořádá jičínské muzeum výstavu, která...

SROVNEJ SI TOto místo

Muzeum | Jičín
Historická exkurze
Jičínské muzeum pro vás připravilo malý exkurz do minulosti Jičína. Na 9 plakátovacích plochách v...

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum | Muzeum
Nová publikace
Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze...

Muzejní noviny 41 – Sběř, Hrobičany, Velešice

Muzeum | Muzeum
Nové Muzejní noviny
Vyšlo další číslo Muzejních novin, tentokrát o obcích Sběř, Velešice a Hrobičany.

Architekt Čeněk Musil

Muzeum | 
Publikace Architekt Čeněk Musil
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo další publikaci, tentokrát katalog ke stejnojmenné...

Laténský hrob ženy ze Sběře na Jičínsku

Muzeum | Muzeum
Objev laténského hrobu ve Sběři
Rádi bychom se s Vámi podělili o významný nález z minulých dní. Skrze přiložený odkaz se dostanete do...

Osmičky 20. století v dějinách Jičína

Muzeum | 
Publikace Osmičky 20. století v dějinách Jičína
Hana Fajstauerová V rámci podzimní výstavy Osmičky 20. století v dějinách Jičína vydalo Regionální...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........130 Kč
Dospělí .................................. 60 Kč
Senioři, studenti, děti .............. 40 Kč
Děti do 6 let............................ zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
AMG, NPÚ............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + 2–3 děti)....... 90 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Senioři, studenti, děti.................. 20 Kč
Děti do 6 let............................... zdarma

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.