Studium historie patří v jičínském muzeu do odborného oddělení.
Témata pro studium se většinou přizpůsobují výstavám, které reagují na regionální výročí, významnou událost či osobnost. Takto byly zpracovány historie Sokola v Jičíně, Ochotnického spolku J. K. Tyl v Jičíně, dílo Václava Čtvrtka po jednotlivých letech, první světová válka, prusko - rakouská válka v roce 1866, resp. bitva u Jičína apod. Témata jsou samozřejmě zaměřena na Jičín a jeho okolí a jsou velmi různorodá. V přednáškách, výstavách i v článcích byla zpracována témata jako Situace Jičína v letech 1948 – 1989, Hospodářský život v Jičíně 1848 – 1948, Historie plováren na Jičínsku od konce 19. století apod. Jičín je tak postupně velmi podrobně zpracováván na základě archiválií, dobového tisku, vzpomínek pamětníků dobových fotografií a pohlednic. Specializace v oblasti historie zde není příliš možná, protože oddělení musí zaujmout celý rozsah bývalého okresu Jičín od prvních písemných zmínek. Takovou jistou specializací je určitým způsobem historie Jičínska po roce 1945. Jsou zpracovávány témata jako Odsun Němců na Novopacká, Situace po roce 1948, Rok 1968 v Jičíně apod.
Kromě této výše zmíněné spíše novodobé historie se postupně zpracovává historie obcí Jičínska od první písemné zmínky. Texty jsou součástí Muzejních novin, ale také kronik.
Součástí práce jsou samozřejmě i badatelské dotazy, korektury studijních textů, regionálních publikací apod.

Publikační činnost:
- Rozmarná léta aneb plovárny na Jičínsku. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2014, 122 s.
- Dějiny obce Jičíněves, Muzejní noviny 35, 2014, s. 1 - 13.
- Fotografie jsou jako okna do minulosti, Deník, 5. 2. 2013, s. 3.
- Na místě Okresního domu býval špitál, Deník, 23. 4. 2013, s. 3.
- Hledají se potomci fotografa Josefa Picka, Deník, 25. 6. 2013, s. 3.
- O kašnách na jičínském náměstí, Deník, 30. 10. 2013, s. 3.
- Od 1. července prožíval Jičín slavnostní dny, Deník 10. 12. 2013, s. 3.
- Spolupráce jičínského muzea s kronikáři, Hurá muzeum 1/2013, s. 2-3.
- Sborník pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka, Hurá muzeum 1/2013, s. 6 - 7.
- Jičín včera a dnes, Hurá muzeum 2/2013, s. 7-8.
- Historie obce Staré Místo, Muzejní noviny 34, 2013, s. 1 - 16.
- Události 1968/1969 na Jičínsku. Historický kaleidoskop, 2-3/2013, s. 100-105.
- Výstava připomíná sté výročí narození Vlastimila Veselého. Nové Noviny, 1. 11. 2013, č. 42, s. 8.
- Fajstauerová, Hana: Výstava v muzeu představí práci fotografa Jiřího Trejbala. Nové Noviny 20. 1.
  2012, č. 3, s. 8.
- Výstava v muzeu připomene sté výročí založení jičínského ochotnického spolku J. K. Tyl. Nové noviny,21. 9. 2012, č. 37, s. 6.
- Historii T. J. Sokol Jičín přibližuje výstava. Nové noviny 5. 10. 2012, č. 39, s. 6.
- Historie obcí Bystřice a Važice od prvních zmínek do roku 1945, Muzejní noviny č. 33, červen 2012, s. 1-14.
- Alois Hlavatý, účastník tří odbojů. Nové noviny 24. 6. 2011, s. 8.
- Čaj o páté a další projekty zaměřené na práci se seniory v jičínském muzeu (přepracovaný referát přednesený na semináři Senioři v muzeu, Hodonín 14. – 15. 6. 2011), sborník ze semináře.
- Jan Prokeš, Sobotecký hodinář. Watch 2011.
- Prezentace a využívání historických fotografií v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně. Historická fotografie, sborník pro prezentaci historické fotografie, roč. 10, 2011, s. 74 – 76.
- Jičín, živnostenská a amatérská fotografie mezi světovými válkami – přehled. Encyklopedie východočeské fotografie, list č. 54, vydává: Volné sdružení východočeských fotografů
  v Hradci Králové; 2011.
- Jičín, živnostenská fotografie do roku 1918 – přehled. Encyklopedie východočeské fotografie, list č. 53, vydává:Volné sdružení východočeských fotografů v Hradci Králové; 2011.
  Jiří Trejbal. Encyklopedie východočeské fotografie, list č. 58, vydává:Volné sdružení východočeských fotografů v Hradci Králové; 2011.
- Josef Picek. Encyklopedie východočeské fotografie, list č. 57, vydává:Volné sdružení východočeských fotografů v Hradci Králové; 2011.
- Dolní Lochov, historie obce. Muzejní noviny , obec Dolní Lochov; č. 32, s. 2 – 8; 2011.
- Václav Prokůpek a proces s tzv. zelenou internacionálou. Muzejní noviny, obec Dolní Lochov; č. 32, s. 14 – 15, 2011.
- Čaj o páté v jičínském muzeu. Věstník Asociace muzeí a galerií ČR, roč. 11, 2011
- Dějiny obce Jinolice do roku 1945. Muzejní noviny 31, 2010/1, s. 1 – 8.
- Dějiny obce Malechovice do roku 1945. Muzejní noviny 30, 2009/1, s. 1 – 7.
- Život malechovických obyvatel. Tamtéž, s. 12 – 15.
- Jičínští fotografové do roku 1945 (společně s J. Kořínkovou). RMaG v Jičíně 2010, 153s. - - Pomocné technické prapory. Osudy odvedených z Jičínska, Sobotecka, Novopacka a Hořicka. RMaG v Jičíně 2007.
- Příběh z padesátých let. Václav Prokůpek, Josef Knap a František Křelina. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 10, Semily 2005, s.105 – 117.
- Vladimír Cerman. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší, 18, Semily 2005, s. 239 – 241.
- Otakar Číla. Tamtéž, s. 242 – 243.
- Vratislav Číla. Tamtéž, s. 244 – 245.
- Alois Hlavatý. Tamtéž, s. 246 – 257. (J. Kořínková)
- Dějiny obcí Úlibice – Řeheč do roku 1945. Muzejní noviny 27, 2005/1, s. 1 – 8.
- Dějiny obce Cholenice do roku 1945. Muzejní noviny 23, 2003/1, s. 1 – 4.
- Živnost kominická v Jičíně. Tamtéž, s. 17.
- Dějiny obcí Hubojedy, Plhov, Mackov, Šalanda, Bicanka do roku 1945. Muzejní noviny 24, 2003/2, s. 1 – 6.
- Dějiny obce Dobrá Voda do roku 1945. Muzejní noviny 22, 2002/2, s. 1 – 7.
- K historii jičínských nevěstinců. Tamtéž, s. 19 – 20.
- Hospodářský život a rozvoj průmyslu a živností na Jičínsku od druhé poloviny 19. století do roku 1948. In: Východočeský sborník historický 11, Pardubice 2002, s. 123 – 180. (studie zpracovávána pro Historie a současnost podnikání na     Jičínsku, Hořicku, Novopacku a Sobotecku. Městské knihy Žehušice 2002.)
- Bitva u Jičína 29. června 1866 očima pamětníků. Muzejní noviny 19, 2001/1, s. 21 – 22.
- T. G. Masaryk v Jičíně. Muzejní noviny 17, 2000/1, s. 22 – 23.
- Dějiny obcí Hradištko – Vrbice – Stříbrnice do roku 1945. Muzejní noviny 18, 2000/2, s. 1 – 7.
- Historie jičínských trhů. Tamtéž, s. 17 – 18.

Výstavy:
- 20. 9. 2014 - 2. 11. 2014 - První světová válka v Jičíně
- 15. 5. 2014 - 14. 9. 2014 - "Rozmarná léta na Jičínsku aneb historie plováren"
- 29. 2. 2013 - 12. 5. 2013 – Staré zlaté časy, výstava dobových fotografií.
- 26. 1. 2012 - 4. 3. 2012 - Jičín a okolí na snímcích Jiřího Trejbala (40. léta 20. století)

- 28. 10. 2012 - Divadelní spolek J. K. Tyl v Jičíně, výstava připomněla 100. výročí založení o
- 6. 10. 2012 - 4. 11. 2012 - 150 let T. J. Sokol Jičín
- 16. 9. 2012 - 20. 11. 2011 - Jičínské inspirace v díle Václava Čtvrtka (spoluautorka Jana Kořínková)
- 22. 1 .2010 - 21. 3. 2010 - FOTOATELIERY V JIČÍNĚ, (tvorba Josefa Picka, Antonína Brožka, Václava Vraného, Aloise a Jana Podlipných a dalších do r. 1945), druhý autor: J.Kořínková.
- 27. 4. 2006 - 9. 7. 2006 – Bitva u Jičína, 29. 6. 1866. Hospodářské a sociální důsledky.
- 30. 1. 2004 - 7. 3. 2004 - Hospodářský a živnostenský život na Jičínsku od poloviny 19. století do roku 1948.
- 26. 2. 2003 - 6. 4. 2003 – Jménem pracujícího lidu… Jičínsko 1948 – 1989.

Přednášky
a) rámci pořádaných výstav
b) pro veřejnost a školy na témata:
- válka v roce 1866
- živnostenský život v Jičíně
- situace na Jičínsku v letech 1948 – 1989
- Albrecht z Valdštejna
- první světová válka v Jičně
- historie koupání na Jičínsku od konce 19. století
c) od roku 2010 probíhají setkání nad dobovými fotografiemi Jičína (do 1914 jich proběhlo 10), podobné přednášky jsou připravovány i pro Dům seniorů v Jičíně
d) setkání kronikářů, od roku 2000 – přednášejí jak zaměstnanci muzea, tak pozvaní hosté

Jiné:
- průvodce pro stálou expozici RMaG v Jičíně (dějiny města a okolí od první písemné zmínky do druhé světové války);
- recenze pro sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší.
- drobné články do Novin Jičínska (dnes Deník) a Nových novin.

Program

Strašidelná zvířata a proč se jich nebát

Výstava | Výstavní chodba
VÝSTAVA 26. 6. – 19. 9. 2021
Výstavní chodbu muzea oživí letošní léto výstava Strašidelná zvířata a proč se jich nebát, která jistě...

Archeologické léto na Jičínsku

Akce | Češovské valy
Archeologické léto 7. a 13. srpna 2021
Rádi bychom Vás pozvali na hradiště s nejmohutnějšími dochovanými valy v Čechách, které je doposud...

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum | Muzeum
Nová publikace
Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze...

Muzejní noviny 41 – Sběř, Hrobičany, Velešice

Muzeum | Muzeum
Nové Muzejní noviny
Vyšlo další číslo Muzejních novin, tentokrát o obcích Sběř, Velešice a Hrobičany.

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........130 Kč
Dospělí .................................. 60 Kč
Senioři, studenti, děti .............. 40 Kč
Děti do 6 let............................ zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
AMG, NPÚ............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + děti).......100 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Senioři, studenti, děti.................. 20 Kč
Děti do 6 let............................... zdarma

Společné vstupné do muzea a galerie pro rodiny s dětmi... 150 Kč

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.