Studium historie patří v jičínském muzeu do odborného oddělení.
Témata pro studium se většinou přizpůsobují výstavám, které reagují na regionální výročí, významnou událost či osobnost. Takto byly zpracovány historie Sokola v Jičíně, Ochotnického spolku J. K. Tyl v Jičíně, dílo Václava Čtvrtka po jednotlivých letech, první světová válka, prusko - rakouská válka v roce 1866, resp. bitva u Jičína apod. Témata jsou samozřejmě zaměřena na Jičín a jeho okolí a jsou velmi různorodá. V přednáškách, výstavách i v článcích byla zpracována témata jako Situace Jičína v letech 1948 – 1989, Hospodářský život v Jičíně 1848 – 1948, Historie plováren na Jičínsku od konce 19. století apod. Jičín je tak postupně velmi podrobně zpracováván na základě archiválií, dobového tisku, vzpomínek pamětníků dobových fotografií a pohlednic. Specializace v oblasti historie zde není příliš možná, protože oddělení musí zaujmout celý rozsah bývalého okresu Jičín od prvních písemných zmínek. Takovou jistou specializací je určitým způsobem historie Jičínska po roce 1945. Jsou zpracovávány témata jako Odsun Němců na Novopacká, Situace po roce 1948, Rok 1968 v Jičíně apod.
Kromě této výše zmíněné spíše novodobé historie se postupně zpracovává historie obcí Jičínska od první písemné zmínky. Texty jsou součástí Muzejních novin, ale také kronik.
Součástí práce jsou samozřejmě i badatelské dotazy, korektury studijních textů, regionálních publikací apod.

Publikační činnost:
- Rozmarná léta aneb plovárny na Jičínsku. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2014, 122 s.
- Dějiny obce Jičíněves, Muzejní noviny 35, 2014, s. 1 - 13.
- Fotografie jsou jako okna do minulosti, Deník, 5. 2. 2013, s. 3.
- Na místě Okresního domu býval špitál, Deník, 23. 4. 2013, s. 3.
- Hledají se potomci fotografa Josefa Picka, Deník, 25. 6. 2013, s. 3.
- O kašnách na jičínském náměstí, Deník, 30. 10. 2013, s. 3.
- Od 1. července prožíval Jičín slavnostní dny, Deník 10. 12. 2013, s. 3.
- Spolupráce jičínského muzea s kronikáři, Hurá muzeum 1/2013, s. 2-3.
- Sborník pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka, Hurá muzeum 1/2013, s. 6 - 7.
- Jičín včera a dnes, Hurá muzeum 2/2013, s. 7-8.
- Historie obce Staré Místo, Muzejní noviny 34, 2013, s. 1 - 16.
- Události 1968/1969 na Jičínsku. Historický kaleidoskop, 2-3/2013, s. 100-105.
- Výstava připomíná sté výročí narození Vlastimila Veselého. Nové Noviny, 1. 11. 2013, č. 42, s. 8.
- Fajstauerová, Hana: Výstava v muzeu představí práci fotografa Jiřího Trejbala. Nové Noviny 20. 1.
  2012, č. 3, s. 8.
- Výstava v muzeu připomene sté výročí založení jičínského ochotnického spolku J. K. Tyl. Nové noviny,21. 9. 2012, č. 37, s. 6.
- Historii T. J. Sokol Jičín přibližuje výstava. Nové noviny 5. 10. 2012, č. 39, s. 6.
- Historie obcí Bystřice a Važice od prvních zmínek do roku 1945, Muzejní noviny č. 33, červen 2012, s. 1-14.
- Alois Hlavatý, účastník tří odbojů. Nové noviny 24. 6. 2011, s. 8.
- Čaj o páté a další projekty zaměřené na práci se seniory v jičínském muzeu (přepracovaný referát přednesený na semináři Senioři v muzeu, Hodonín 14. – 15. 6. 2011), sborník ze semináře.
- Jan Prokeš, Sobotecký hodinář. Watch 2011.
- Prezentace a využívání historických fotografií v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně. Historická fotografie, sborník pro prezentaci historické fotografie, roč. 10, 2011, s. 74 – 76.
- Jičín, živnostenská a amatérská fotografie mezi světovými válkami – přehled. Encyklopedie východočeské fotografie, list č. 54, vydává: Volné sdružení východočeských fotografů
  v Hradci Králové; 2011.
- Jičín, živnostenská fotografie do roku 1918 – přehled. Encyklopedie východočeské fotografie, list č. 53, vydává:Volné sdružení východočeských fotografů v Hradci Králové; 2011.
  Jiří Trejbal. Encyklopedie východočeské fotografie, list č. 58, vydává:Volné sdružení východočeských fotografů v Hradci Králové; 2011.
- Josef Picek. Encyklopedie východočeské fotografie, list č. 57, vydává:Volné sdružení východočeských fotografů v Hradci Králové; 2011.
- Dolní Lochov, historie obce. Muzejní noviny , obec Dolní Lochov; č. 32, s. 2 – 8; 2011.
- Václav Prokůpek a proces s tzv. zelenou internacionálou. Muzejní noviny, obec Dolní Lochov; č. 32, s. 14 – 15, 2011.
- Čaj o páté v jičínském muzeu. Věstník Asociace muzeí a galerií ČR, roč. 11, 2011
- Dějiny obce Jinolice do roku 1945. Muzejní noviny 31, 2010/1, s. 1 – 8.
- Dějiny obce Malechovice do roku 1945. Muzejní noviny 30, 2009/1, s. 1 – 7.
- Život malechovických obyvatel. Tamtéž, s. 12 – 15.
- Jičínští fotografové do roku 1945 (společně s J. Kořínkovou). RMaG v Jičíně 2010, 153s. - - Pomocné technické prapory. Osudy odvedených z Jičínska, Sobotecka, Novopacka a Hořicka. RMaG v Jičíně 2007.
- Příběh z padesátých let. Václav Prokůpek, Josef Knap a František Křelina. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 10, Semily 2005, s.105 – 117.
- Vladimír Cerman. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší, 18, Semily 2005, s. 239 – 241.
- Otakar Číla. Tamtéž, s. 242 – 243.
- Vratislav Číla. Tamtéž, s. 244 – 245.
- Alois Hlavatý. Tamtéž, s. 246 – 257. (J. Kořínková)
- Dějiny obcí Úlibice – Řeheč do roku 1945. Muzejní noviny 27, 2005/1, s. 1 – 8.
- Dějiny obce Cholenice do roku 1945. Muzejní noviny 23, 2003/1, s. 1 – 4.
- Živnost kominická v Jičíně. Tamtéž, s. 17.
- Dějiny obcí Hubojedy, Plhov, Mackov, Šalanda, Bicanka do roku 1945. Muzejní noviny 24, 2003/2, s. 1 – 6.
- Dějiny obce Dobrá Voda do roku 1945. Muzejní noviny 22, 2002/2, s. 1 – 7.
- K historii jičínských nevěstinců. Tamtéž, s. 19 – 20.
- Hospodářský život a rozvoj průmyslu a živností na Jičínsku od druhé poloviny 19. století do roku 1948. In: Východočeský sborník historický 11, Pardubice 2002, s. 123 – 180. (studie zpracovávána pro Historie a současnost podnikání na     Jičínsku, Hořicku, Novopacku a Sobotecku. Městské knihy Žehušice 2002.)
- Bitva u Jičína 29. června 1866 očima pamětníků. Muzejní noviny 19, 2001/1, s. 21 – 22.
- T. G. Masaryk v Jičíně. Muzejní noviny 17, 2000/1, s. 22 – 23.
- Dějiny obcí Hradištko – Vrbice – Stříbrnice do roku 1945. Muzejní noviny 18, 2000/2, s. 1 – 7.
- Historie jičínských trhů. Tamtéž, s. 17 – 18.

Výstavy:
- 20. 9. 2014 - 2. 11. 2014 - První světová válka v Jičíně
- 15. 5. 2014 - 14. 9. 2014 - "Rozmarná léta na Jičínsku aneb historie plováren"
- 29. 2. 2013 - 12. 5. 2013 – Staré zlaté časy, výstava dobových fotografií.
- 26. 1. 2012 - 4. 3. 2012 - Jičín a okolí na snímcích Jiřího Trejbala (40. léta 20. století)

- 28. 10. 2012 - Divadelní spolek J. K. Tyl v Jičíně, výstava připomněla 100. výročí založení o
- 6. 10. 2012 - 4. 11. 2012 - 150 let T. J. Sokol Jičín
- 16. 9. 2012 - 20. 11. 2011 - Jičínské inspirace v díle Václava Čtvrtka (spoluautorka Jana Kořínková)
- 22. 1 .2010 - 21. 3. 2010 - FOTOATELIERY V JIČÍNĚ, (tvorba Josefa Picka, Antonína Brožka, Václava Vraného, Aloise a Jana Podlipných a dalších do r. 1945), druhý autor: J.Kořínková.
- 27. 4. 2006 - 9. 7. 2006 – Bitva u Jičína, 29. 6. 1866. Hospodářské a sociální důsledky.
- 30. 1. 2004 - 7. 3. 2004 - Hospodářský a živnostenský život na Jičínsku od poloviny 19. století do roku 1948.
- 26. 2. 2003 - 6. 4. 2003 – Jménem pracujícího lidu… Jičínsko 1948 – 1989.

Přednášky
a) rámci pořádaných výstav
b) pro veřejnost a školy na témata:
- válka v roce 1866
- živnostenský život v Jičíně
- situace na Jičínsku v letech 1948 – 1989
- Albrecht z Valdštejna
- první světová válka v Jičně
- historie koupání na Jičínsku od konce 19. století
c) od roku 2010 probíhají setkání nad dobovými fotografiemi Jičína (do 1914 jich proběhlo 10), podobné přednášky jsou připravovány i pro Dům seniorů v Jičíně
d) setkání kronikářů, od roku 2000 – přednášejí jak zaměstnanci muzea, tak pozvaní hosté

Jiné:
- průvodce pro stálou expozici RMaG v Jičíně (dějiny města a okolí od první písemné zmínky do druhé světové války);
- recenze pro sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší.
- drobné články do Novin Jičínska (dnes Deník) a Nových novin.

Program

Stálá expozice muzea uzavřena!

Muzeum | Muzeum
Stálá expozice muzea uzavřena!
Vážení návštěvníci, stálá expozice Regionálního muzea a galerie v Jičíně je od 15. 10. 2023...

Petr Raška: Pod hvězdnými asfodely

Výstava | Zámecká galerie
VÝSTAVA 7. 4. – 12. 5. 2024
Jičínské muzeum vás zve na jarní výtvarnou výstavu s názvem Pod hvězdnými asfodely. Malíř Petr...

Martin jabůrek: Téma smrti v díle Josefa Váchala

Přednáška | Fara v Robousích
PŘEDNÁŠKA 19. 4. 2024 od 17 hodin
Jičínské muzeu vás zve na přednášku Martina Jabůrka s názvem Téma smrti v díle Josefa Váchala v...

Výběrové řízení na pozici muzejní pedagog/pedagožka – edukátor/edukátorka

Muzeum | Muzeum
Výběrové řízení – muzejní pedagog/pedagožka
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vypisuje výběrové řízení na pozici Muzejní pedagog/pedagožka –...

Hurá, muzeum! 1/2024

Muzeum | Muzeum
Čtvrtletník Hurá, muzeum! 1/2024
Vyšlo nové číslo muzejního čtvrtletníku Hurá, muzeum! Zimní číslo je k dostání na pokladně...

Co se tady vlastně našlo? A můžu to vidět? 2023

Výstava | Muzejní nádvoří
VÝSTAVA 6. 1. – 30. 4. 2024
Stejně jako v minulých letech jsme i nyní pro vás připravili archeologickou výstavu s názvem Co se...

Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Muzeum | Muzeum
Modernizace Regionálního muzea a galerie
Předmětem projektu je revitalizace a posílení odborné infrastruktury a odborného vybavení...

Jičínské muzeum vydalo komiks pro malé i velké

Muzeum | Muzeum
Komiks: Jičín v dějinách a plno otazníků
Po více než třech letech práce Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo těsně před vánocemi...

Výstava Bohové a hrdinové z pozdní doby bronzové na Jičínsku ve virtuálním světě

Výstava | Muzeum
Virtuální prohlídka výstavy Bohové a hrdinové...
Už se Vám stýská po právě ukončené výstavě Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku? Pokud...

Muzejní noviny – Liběšice

Muzeum | Muzeum
Nové Muzejní noviny
Právě vyšlo nové číslo Muzejních novin, tentokrát věnovaných obci Liběšice. Muzejní noviny si...

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum | Muzeum
PUBLIKACE
Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze...

Stálá expozice muzea uzavřena

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Stálá expozice muzea uzavřena!
Stálá expozice muzea z důvodu rekonstrukce uzavřena.

Otevírací doba

Muzeum

Stálá expozice muzea
z důvodu kompletní
rekonstrukce uzavřena.
Galerie

září–červen
út–ne 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 10–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........150 Kč
Dospělí .................................. 80 Kč
Studenti .................. .............. 40 Kč
Senioři od 65 let .......................zdarma
Děti do 10 let .......................... zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%)
AMG, NPÚ.............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + 2–3 děti)....100 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Studenti .................................... 20 Kč
Senioři od 65 let .........................zdarma
Děti do 10 let............................. zdarma

Pro občany Ukrajiny vstupné do muzea i galerie zdarma po prokázání totožnosti.
Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 00084549
Datová schránka: d6qk7g3
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

Edukační centrum fara Robousy
Robousy 70
objednávání školních skupin
tel. +420 720 056 430

 

zonerama youtube

krajicomRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.