musil sRegionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo další publikaci, tentokrát katalog ke stejnojmenné výstavě pořádané u příležitosti sedmdesáti let od úmrtí Čeňka Musila (1889–1947), který jako architekt, urbanista, scénograf a člověk společensky velmi aktivní nepochybně patří k nejvýznamnějším jičínským osobnostem první poloviny dvacátého století.Katalog, který je zároveň koncipován jako průvodce po jičínských stavbách, zahrnuje více než padesát nejdůležitějších urbanistických a architektonických realizací Čeňka Musila, které jsou představeny prostřednictvím současných i archivních fotografií a plánové dokumentace. Zatímco tato část podrobněji představuje Musilovu architektonickou tvorbu, jeho přínos vzhledem k širším historickým souvislostem hodnotí v úvodní studii historička Eva Chodějovská, která na základě Regulačního plánu města Jičína (schválen v roce 1938) poukazuje na Musilovu roli v procesu modernizace maloměsta.
Publikace vznikla díky podpoře Ministerstva kultury České republiky v rámci programu „Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií“.

Vydalo: Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Rok vydání: 2017
Autor: Gabriela Petrová – Eva Chodějovská
Počet stran: 157
Cena: 270 Kč

zvony jicinska 150Jak už napovídá název, zabývá se kniha osudy zvonů na území bývalého okresu Jičín. Rozdělena je do třinácti kapitol, které popisují zvony z Jičína, Hořic, Nové Paky a následně z jednotlivých obcí a městeček okresu Jičín. Samostatně jsou zde zastoupeny kapitoly věnující se historii zvonů, zvonařským rodům a dílnám a pověstem či pověrám.
Cílem zde není zpracovat z kampanologického a uměleckého hlediska zvon jako výrobek, ale vzdát hold zvonu a zvonařství jako umění a řemeslu. Připomenout, jak dlouhá cesta vede ke vzniku, respektive k „narození“ zvonu, zdůraznit nejen funkci, ale i jeho důležité poslání v lidském bytí.


Vydalo: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, s finanční podporou Ing. Vladimíra Turka.
Rok vydání: 2017
Autor: Jana Kořínková
Počet stran: 218
Cena: 219 Kč

waldhauser sAutorem nové publikace s poetickým názvem Archeologie kraje básníků, archeologie Sobotecka v Českém ráji je PhDr. Jiří Waldhauser, CSc., pocházející „po předcích z matčiny strany z Horního Bousova“. Přední odborník na dobu laténskou se zde věnuje kraji, ve kterém je z pohledu archeologie stále co objevovat.
Publikace má spíše popularizační charakter, je psána neformálním slohem a snaží se uvedené nálezy čtenáři přiblížit líčením okolností nálezů. Základem práce je soupis pravěkých, středověkých ale i novověkých nálezů ze Sobotecka. Čtenář se v něm orientuje podle názvů obcí, dále jsou nálezy řazeny vzestupně podle datace od nejstarších k nejmladším.
Malý prostor je věnován rovněž dějinám archeologického bádání na Sobotecku a stručnému shrnutí charakteru archeologických nálezů. Kniha jistě dobře poslouží zájemcům o historii Sobotecka jako inspirace k výletům, ostatně nechybí zde ani navrhované trasy.  
Knihu je možné zakoupit na pokladně muzea za 260 Kč.

Vydalo: Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Rok vydání: 2016
Autor: Jiří Waldhauser
Počet stran: 141
Cena: 260 Kč

titulni strana gottlieb webŽivotopisy osobností jako byli Komenský či Mozart osahují názvy míst, kde pobývali. K jejich popisu ale stačí zběžná charakteristika politického a kulturního dění. U Albrechta z Valdštejna je to jinak. Jeho život byl svázán s geografií místa, kde žil. Esej o vnímání zeměpisných vztahů, zaměřenou na tematiku územního plánování a stavební dějiny Jičína v době valdštejnských přestaveb, chápe J. Gottlieb spíše než jako knihu faktů, jako úložiště otázek a možností, které mají vést čtenáře k "topografickému přemýšlení".

Vydalo: Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Rok vydání: 2015
Autor: Jaromír Gottlieb
Počet stran: 131
Cena: 200 Kč

Na 132 stranách nové publikace autorek Lenkpoklady sbiky publikacey Patkové a Andrey Sloupové si mohou čtenáři, jak samotný název napovídá, prohlédnout poklady ze sbírky výtvarného umění Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Je tomu tak úplně poprvé za dobu trvání této instituce, co vychází takovýto ucelený soubor výtvarných děl, která jsou běžnému návštěvníkovi skryta v depozitáři. Na barevných fotografiích mohou čtenáři obdivovat obrazy a plastiky nejvýznačnějších místních autorů, jejichž tvorba nezřídka přesahuje hranici regionu. Textovou část doplňují medailonky umělců a statě zahrnující historii jičínské galerie. Cílem katalogu ze sbírek výtvarného umění jičínského muzea je představit zájemcům reprezentativní díla galerijní sbírky, seznámit je s její historií, ale také s historií galerijní činnosti.

Vydalo: Regionální muzeum a galerie v Jičíně s podporou Ministerstva kultury ČR, které poskytlo dotaci z programu Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií
Rok vydání: 2016
Autor: Lenka Patková, Andrea Sloupová
Foto: Jan Košíček, Jan Mlázovský
Počet stran: 132
Náklad: 400 ks
Cena: 200 Kč


                                             

Program

Jaroslav Šámal: Z domova i cest

Výstava | Zámecká galerie
20. 1. 2019 – 3. 3. 2019
Jičínské muzeum Vás zve na první letošní výstavu v zámecké galerii, která představí malíře...

Osmičky 20. století v dějinách Jičína

Muzeum | 
Publikace Osmičky 20. století v dějinách Jičína
Hana Fajstauerová V rámci podzimní výstavy Osmičky 20. století v dějinách Jičína vydalo Regionální...

Architekt Čeněk Musil

Muzeum | 
Publikace Architekt Čeněk Musil
Autorky: Gabriela Petrová – Eva Chodějovská Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo další...

Zvony Jičínska. Proč už neslýcháme klekání

Muzeum | 
Publikace Zvony Jičínska
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo v listopadu 2017 novou publikaci o zvonech autorky...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti) – 130 Kč
Dospělí – 60 Kč
Senioři, studenti, děti – 40 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Hromadné vstupné – 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
Hromadné vstupné mateřské školy - 5 Kč/os., průvodce zdarma


Galerie
Rodina – 200 Kč (Rodinné vstupné platí i do prostor expozice muzea)
Dospělí – 100 Kč
Senioři, studenti, děti – 50 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.