O výzkumu archeologické lokality Slatinky ležící asi půl kilometru východně od vsi Slatiny, který prováděli archeologové jičínského muzea ve spolupráci s dr. Petrem Šídou, jsme informovali čtenáře Hurá, Muzeum! v prvním čísle letošního ročníku. Tentokrát se na tuto lokalitu zaměříme díky pozoruhodným nálezům, které zde dokládají aktivitu našich předků již před více než 15 000 lety.

Zemní práce související s dostavbou střediska živočišné výroby odkryly při jihovýchodním okraji staveniště koncentraci kamenné štípané industrie. Jedná se o soubor několika set kusu silicitových (pazourkových) čepelí, úštěpků a drobných šupin. Povrch i hrany pazourků mají bělavou vrstvu v důsledku zvětrávání (tzv. patinu), která je jednou z indicií o poměrně vysokém stáří zpracování (štípání) tohoto materiálu. Většina těchto artefaktů je dílenským odpadem, který vznikl pří výrobě nástrojů; vlastních nástrojů zde bylo minimum.

Další indicií svědčící o vysokém stáří nálezů je jejich pozice ve vrstvách zemin. Nacházely se pod spodní neporušenou hranicí holocenních půd ve svrchní vrstvě spraše. Spraš je prachová zemina, navátá větrem, typicky světle okrové barvy. Spraše vznikaly v dobách ledových, kdy probíhalo silné mrazové zvětrávání hornin až na prach. Ten byl unášen větrem na velké vzdálenosti a usazován na svazích a v údolích. Pazourkové artefakty se tedy dostaly do této vrstvy ještě před ukončením usazování spraše poslední doby ledové, tedy před více než 15 000 lety. Protože byly artefakty spraší také překryty (cca 10 cm), musíme počítat ještě s o něco starší datací. Na vysoké stáří nálezů ukazuje také jejich tvar a zpracování, které zařazujeme do technokomplexu pojmenovaného gravettien (podle významné lokality La Gravette ve Francii).

Výjimečnost nálezu spočívá v možnosti prokázání lidských aktivit v období, kdy jsou v Čechách velice nepříznivé podmínky pro živobytí. V období před 20–18 tisíci lety vrcholilo výrazné arktické ochlazení, které proměnilo prostor Čech v nehostinnou subarktickou pustinu, pouze v nížinách v tundru nebo lesotundru. Doklady lidských aktivit jsou v tomto období velice vzácné. Celkového počtu takových lokalit se dopočítáme s pomocí deseti prstů.

Ale jak nezávisle potvrdíme stáří nálezů? Bohužel se nám nepodařilo nalézt žádný dřevěný uhlík nebo úlomek zvířecí kosti, který by nám umožnil použití radiokarbonové metody. Ačkoliv jsme nálezovou vrstvu spraše pečlivě prosévali a proplavovaly s pomocí síta o velikosti ok 0,25 mm, nenalezli jsme žádný pozůstatek organického materiálu. Odebrali jsme však vzorky pro metodu OSL datování (optically stimulated luminescence – opticky stimulovaná luminiscence). Materiálem vhodným k datování touto metodou jsou mikrozrnka křemene, kterých je v nálezové sprašové vrstvě více než dost (jde o jednu z hlavních složek).

Prozatím ale celou kauzu uzavíráme tvrzením, že se jedná o soubor artefaktů, datovaných podle jeho charakteru a pozice ve vrstvách zemin do okruhu tzv. epigravettienu vázaného na glaciální maximum.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Radek Novák

 

 

Program

Vánoční otevírací doba

Muzeum | Muzeum
Vánoční otevírací doba
Regionální muzeum a galerie v Jičíně přeje příjemné prožití vánočních svátků.

Betlémy z Jičínska

Výstava | Výstavní chodba
1. 12. 2018 – 13. 1. 2019
Pro období adventu připravilo jičínské muzeum výstavu betlémů Bohuslava Bucharta a dalších autorů. 

Snový svět Vladimíra Komárka

Výstava | Zámecká galerie
25. 11. – 6. 1. 2019
Regionální muzeum a galerie v Jičíně Vás srdečně zve na poslední letošní výstavu v zámecké...

Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje

Akce | Muzeum východních Čech
Nominace do soutěže
Pomozte nám najít mistry tradiční rukodělné výroby!

Osmičky 20. století v dějinách Jičína

Muzeum | 
Publikace Osmičky 20. století v dějinách Jičína
Hana Fajstauerová V rámci podzimní výstavy Osmičky 20. století v dějinách Jičína vydalo Regionální...

Architekt Čeněk Musil

Muzeum | 
Publikace Architekt Čeněk Musil
Autorky: Gabriela Petrová – Eva Chodějovská Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo další...

Zvony Jičínska. Proč už neslýcháme klekání

Muzeum | 
Publikace Zvony Jičínska
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo v listopadu 2017 novou publikaci o zvonech autorky...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti) – 130 Kč
Dospělí – 60 Kč
Senioři, studenti, děti – 40 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Hromadné vstupné – 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
Hromadné vstupné mateřské školy - 5 Kč/os., průvodce zdarma


Galerie
Rodina – 200 Kč (Rodinné vstupné platí i do prostor expozice muzea)
Dospělí – 100 Kč
Senioři, studenti, děti – 50 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.