Na jaře roku 1920 se v jednom z jarních čísel jičínského periodika Krakonoš objevil příspěvek s titulkem "Barbarství hospodářské komise v Jičíně". Pobouřený pisatel upozorňuje na nehorázné skácení krásných kaštanů v Šafaříkove ulici, jež byly její ozdobou. A nejen tyto krásné kaštany byly poraženy, zkáze neunikly ani dva nádherné akáty v ulici Pod Koštofránkem, které tvořily popředí k jednomu z nejmalebnějších pohledů na Jičín. Tyto stromy vykáceny byly bez vědomí umělecké komise městské a také bez vědomí státního konzervátora. "Ti, kdo tuto ostudu zavinili, by měli být dohnáni k odpovědnosti za toto neomluvitelné řádění z Zemského památkového úřadu i ministerstva."

Nové informace k tomuto nehoráznému vandalství, které přináší hned další číslo stejných novin, vrhají prapodivné světlo na jednání radního Krátkého, jenž nechal vykácet krásné stromy o své vlastní vůli, bez dobrozdání umělecké komise, ba dokonce proti usnesení samotné hospodářské komise, jež se při komisionálním šetření na místě vyslovila pro zachování těchto stromů. "Čím je tento pan Krátký na naší radnici, že nezavazuje ho nižádné usnesení komisionální a on nám tu po Jičíně svým bezohledným drvoštěpectvím řádí jako první běloši na pobřeží Kamerunu?" Na tento vandalismus byl upozorněn Památkový úřad, Ministerstvo školství a národní osvěty i Městská rada jičínská. Pan radní Krátký vysvětlil své jednání tak, že stromy byly vyhnilé, avšak ustanovená komise žádné nákazy na stromech nedhledala. "Ale co je krása a příroda tomuto pánovi, který dostal se na naši radnici, aby tu pro blaho obce věnoval se oboru, na který svými schopnostmi tak právě asi stačí  – drvoštěpství?!"

O pár týdnů později otiskl Krakonoš vyjádření ministerstva zaslané Městské radě v Jičíně dne 15. dubna, ve kterém ministerstvo odsuzuje ukvapené rozhodnutí stromy pokácet bez odborné porady a upozorňuje, že "vegetace v ulicích, na náměstí a na obvodě města náleží stejně jako jednotlivé budovy, domy a bloky k obrazu města a spoluurčuje jeho ráz.  Pro zachování nebo odstranění nemohou tedy býti směrodatny užitkové účely nebo sobecké cíle jednotlivých občanů, nýbrž v první řadě esthetické zřeteli, vkus a jemný cit." Hezky napsáné, avšak stromy již nestojí.

                                                                                                                                                                                      Gabriela Brokešová

Program

Strašidelná zvířata a proč se jich nebát

Výstava | Výstavní chodba
VÝSTAVA 26. 6. – 19. 9. 2021
Výstavní chodbu muzea oživí letošní léto výstava Strašidelná zvířata a proč se jich nebát, která jistě...

Archeologické léto na Jičínsku

Akce | Češovské valy
Archeologické léto 7. a 13. srpna 2021
Rádi bychom Vás pozvali na hradiště s nejmohutnějšími dochovanými valy v Čechách, které je doposud...

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum | Muzeum
Nová publikace
Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze...

Muzejní noviny 41 – Sběř, Hrobičany, Velešice

Muzeum | Muzeum
Nové Muzejní noviny
Vyšlo další číslo Muzejních novin, tentokrát o obcích Sběř, Velešice a Hrobičany.

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........130 Kč
Dospělí .................................. 60 Kč
Senioři, studenti, děti .............. 40 Kč
Děti do 6 let............................ zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
AMG, NPÚ............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + děti).......100 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Senioři, studenti, děti.................. 20 Kč
Děti do 6 let............................... zdarma

Společné vstupné do muzea a galerie pro rodiny s dětmi... 150 Kč

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.